گروه پژوهشی اندیشمند چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۵۵
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
انجام پایان نامه

آموزش انجام پایان نامه

نگارش پایان نامه ارشد و دکتری

آموزش و مشاوره روش تحقیق

ساختار پایان نامه

صفحه ی عنوان

عنوان (شامل عنوان فرعی)، نویسنده، آموزشگاه، گروه آموزشی، تاریخ تحویل، اساتید پژوهشی و مشاور، آموزشگاه ها و آدرس پست های الکترونیکی آن ها.

چکیده مناسب در پایان نامه

 • یک چکیده ی خوب در یک خط توضیح می دهد که چرا این مقاله مهم است.سپس درادامه خلاصه ای از نتایج اصلی که ترجیحا توسط اعداد با محدودیت خطا توضیح داده شده است را به ما می دهد.جملات نهایی مفاهیم اصلی کار شما را توضیح می دهند. یک چکیده ی خوب مختصر، خوانا و کمی است.
 • طول آن باید در حدود یک یا دو پاراگراف و تقریبا 400 کلمه باشد.
 • چکیده ها به طور معمول حاوی نقل قول نیستند.
 • اطلاعات موجود در عنوان نباید تکرار شود.
 • صریح و آشکار باشد.
 • جایی که منناسب است از اعداد استفاده کنید.
 • پاسخ این سوالات باید در چکیده پیدا شود:
  • 1. چه کاری انجام داده اید؟
  • 2. چرا این کار را انجام داده اید؟ در تلاش به پاسخ چه سوالی بوده اید؟
  • 3. چطور آن را انجام دادید؟ روش ها را توضیح دهید.
  • 4. چه چیزی یاد گرفتید؟ نتایج اصلی را توضیح دهید.
  • 5. چرا این اهمیت دارد؟ حداقل یک پیام مهم را ذکر کنید.

جدول محتوا در پایان نامه

• همه ی سرفصل ها و زیرشاخه ها را با شماره صفحه ذکر کنید.

• زیرشاخه ها را برجسته کنید.

لیست ارقام

لیست جداول

مقدمه

سرفصل ها ...؟

مباحثه

سرفصل ها ...؟

نتیجه گیری

نظریه ها

تشکر

منابع

ضمیمه ها

نگارش فهرست ارقام در پایان نامه

شماره صفحه ی همه ی ارقام را فهرست کنید.

فهرست باید شامل عنوان کوتاهی برای هر عدد باشذ نه برای تمام عنوان.

فهرست جداول

شماره صفحه ی همه ی جداول را فهرست کنید.

فهرست باید شامل عنوان کوتاهی برای هر جدول باشد نه برای تمام آن.

مقدمه نویسی در پایان نامه

شما تا وقتی که از بخش اصلی مقاله چیزی ندانید نمی توانید یک مقدمه ی خوب بنویسید. نوشتن بخش های مربوط به مقدمه را بعد از کامل کردن سایر بخش های مقاله در نظر بگیرید، نه قبل از آن.

اطمینان حاصل کنید که در ابتدای مقدمه از یک تله استفاده کنید. این در حکم چیزی است که به اندازه ی کافی جالب باشد تا خوانندگان شما را به خواندن ادامه ی مقاله تشویق کند. این یک مساله ی علمی مهم و جالب است که مقاله ی شما آن را حل می کند یا به حل شدن آن کمک می کند. شما باید خواننده را به داخل بکشید و وادارشان کنید که بخواهند ادامه ی مقاله را بخوانند.

پاراگراف های بعدی در مقدمه باید تحقیقات قبلی در این زمینه را ذکر کنند. باید کسانی را که در ابتدا ایده ای داشته اند و کسانی که بیشترین و مرتبط ترین کارهای اخیر را انجام داده اند را نیز ذکر کنند. سپس شما در ادامه باید توضیح دهید که چرا کار بیشتری لازم بود؟ (البته کار شما)

چه چیزهای دیگری به بخش مربوط به مقدمه در مقاله ی شما تعلق دارد؟

1.یک بیانیه برای هدف مقاله: چرا مطالعه انجام شد یا چرا مقاله نوشته شد؟ چکیده را تکرار نکنید.

2.اطلاعات پیش زمینه ی کافی به خواننده اجازه می دهد تا فحوای کلام و مقصود سوالی که شما مد نظرتان است را درک کند.

3.تشکر مناسب از کار قبلی که شما در حال ادامه و تکمیل آن هستید. منابع کافی وجود دارد که یک خواننده می تواند با رفتن به کتابخانه به درک بالایی از محتوا و مفهوم سوال دست پیدا کند.

4.مقدمه باید روی سوالات پایان نامه متمرکز باشد. همه ی کارهای ذکر شده باید به طور مستقیم به هدف پایان نامه مربوط باشند. اینجا جای خلاصه کردن هرچیزی که تا به حال راجع به موضوع خوانده اید نیست.

5.حوزه ی کار خود را توضیح دهید. چه چیزهایی را شامل می شود و چه چیزهایی را شامل نمی شود.

6.یک نقشه ی راهنمای شفاهی یا یک جدول محتوای شفاهی خوانندگان را به سمت چیزی که پیش رو دارند هدایت می کند.

7.آیا واضح است که مقدمه (مطالب قدیمی) کجا تمام می شود و سهم شما (مطالب جدید) کجا شروع می شود؟

به یاد داشته باشید که این یک مقاله ی انتقادی نیست. ما به دنبال کاری اصیل و تفسیر و آنالیز توسط شما هستیم. بخش مقدمه را با استفاده از عناوین فرعی به بخش های منطقی تقسیم کنید.

بخش مواد و روش ها در پایان نامه

چه چیزهایی به بخش روش ها در یک مقاله ی علمی تعلق دارد؟

1. اطلاعاتی که به خواننده اجازه ی دسترسی به صحت نتایج شما را بدهد.

2.اطلاعات مورد نیاز برای محققی دیگر برای انجام دوباره ی آزمایش شما

3.شرح مواد، روش و نظریه ی شما.

4.محاسبه، تکنیک، روش، تجهیزات و طرح درجه بندی

5. محدودیت ها، فرضیه ها و حد اعتبار.

6.شرح روش های تحلیلی خود، از جمله اشاره به هر نوع نرم افزار تخصصی آماری بخش روش ها باید پاسخگوی سوالات و آگاهی بخشی های زیر باشد:

1.آیا کسی می تواند به طور دقیق یک مطالعه (به طور مثال همه ی پارامترهای اختیاری و قابل تنظیم روی همه ی سنسورها یا ابزارها که برای دستیابی به داده ها استفاده شده اند) را تکرار کند؟

2.آیا محقق دیگری می تواند به طور دقیق ایستگاه های نمونه گیری و خطوط پیگیری را پیدا کند و دوباره باز کند؟

3.آیا اطلاعات کافی درباره ی ابزارهایی که استفاده شده است وجود دارد تا بتوان برای تکرار آزمایش از آنها استفاده کرد؟

4.اگر داده ها در محدوده ی دامنه ی عمومی هستند، آیا محقق دیگری می تواند روی مجموعه ی داده های یکسان دست بگذارد؟

5.آیا کسی می تواند هیچ یک از پژوهش های آزمایشگاهی را که قبلا استفاده شده است را دوباره انجام دهد؟

6.آیا کسی می تواند هیچ یک از پژوهش های آماری را دوباره انجام دهد؟

7.آیا محقق دیگری می تواند به طور تقریبی الگوریتم های کلیدی هیچ یک از نرم افزارهای کامپیوتری را دوباره تکرار کند؟

نقل قول ها در این بخش باید به منابع داده ها و مراجعی برای پیدا کردن توضیحات کامل تر فرایندها محدود شوند. توضیحات نتایج را در این بخش وارد نکنید.

نگارش نتایج در پایان نامه

• نتایج شامل اظهارات واقعی مشاهدات، آمار، جداول و نمودارها هستند.

• محدوده ی تنوع اطلاعات را نشان دهید.

• همان طور که به نتایج مثبت اشاره می کنید به نتایج منفی نیز اشاره کنید. نتایج را تفسیر نکنید- آن ها را برای بخش مباحثه نگه دارید.

• پرونده را برای داوران بگذارید. جزئیات کافی را ارائه دهید تا دیگران بتوانند نتیجه گیری های خود را انجام دهند و توضیحات خود را بسازند.

• از دستگاه بین المللی یکاها (S.I) مانند (m, s, kg, w,…) استفاده کنید.

• نتایج خود را با استفاده از عناوین فرعی به بخش های منطقی تقسیم بندی کنید.

• نتایج کلیدی باید در جملات واضح در ابتدای پاراگراف ها بیان شوند.این خیلی بهتر است که بگوییم X رابطه ی مثبت معناداری با Y دارد (رگرسیون خطی p<0.01 , r^2=0.79) تا اینکه فقط بگوییم رابطه ی معناداری بین X و Y وجود دارد. ماهیت یافته ها را توضیح دهید. فقط این را به خواننده نگویید که آنها قابل توجه هستند یا نیستند.

توجه: بخش نتایج در مقابله با بخش مباحثه در پایان نامه نویسی

مشاهدات خود را از برداشت های خود جدا کنید. نویسنده باید این را برای خواننده روشن کند که کدام اظهارات مشاهده هستند و کدامیک برداشت خود نویسنده است. در بیشتر موقعیت ها بهتر است که جداسازی فیزیکی اظهارات درباره ی مشاهدات جدید از اظهارات درباره ی معنی یا مفهوم آن مشاهدات انجام شده باشد. متناوبا این هدف می تواند با استفاده دقیق از عباراتی مثل من نتیجه می گیرم صورت گیرد. حجم زیادی از مطبوعات مربوط به زمین شناسی با ظهور صفحات پوسته ی زمین متروکه شده اند. مقالاتی که توانسته اند باقی بمانند مقالاتی هستند که مشاهدات آنها به طور مستقل ارائه شده است، به وضوح با هرگونه ایده ای که نویسنده در مورد فرایند به وجود آمدن پدیده داشته است.

چطور این کار را انجام می دهیم؟

1.جداسازی فیزیکی به قسمت ها یا پاراگراف های مختلف.

2.تفاسیر ارقام را در بالای داده ها قرار ندهید.

3.استفاده ی با دقت از عبارت «ما این نتیجه را می گیریم که...».

4.اگر نتیجه کوتاه به نظر می رسد نگران نباشید.

چرا؟

1.جذب آن برای خواننده ی شما راحت تر است، تغییرات مکرر حالات ذهنی نیاز نیست.

2.مطمئن شوید که کار شما در صورت تغییر پارادایم ها تاب خواهد آورد.

مباحثه

با تعدادی جمله شروع کنید که مهمترین نتایج را خلاصه کنند. قسمت مباحثه باید خودش یک مقاله معتبر باشد. به سوالات زیر پاسخ دهد:

1.الگوهای اصلی در مشاهدات چه چیزهایی هستند؟ (با توجه به تغییرات فاصله ای و موقتی)

2.روابط، گرایشات و تعمیمات بین نتایج چیست؟

3.استثنائات این الگوها یا تعاریف چیست؟

4.علل احتمالی قرار گرفته در الگوهای پیش بینی نتایج چیست؟

5.آیا موافقت یا مخالفتی با کار قبلی وجود دارد؟

6.تفسیر نتایج بر اساس پیش زمینه ی موجود در مقدمه – رابطه ی بین نتایج کنونی با سوال اصلی چیست؟

7.پیامدهای نتایج حال حاضر برای سایر سوالات بدون پاسخ در علوم زمینی، محیط زیست، سیاست زیست محیطی و ... چیست؟

8.فرایض چندگانه: معمولا چند توضیح ممکن برای نتایج وجود دارد. مراقب باشید که همه ی این ها ر ا در نظر بگیرید و فقط توضیح مورد علاقه ی خود را تحمیل نکنید. اگر می توانید همه ی موارد به جز یکی از آن ها را حذف کنید عالی است اما این امز اغلب بدون در دست داشتن داده ها ممکن نیست. در این مورد شما باید به احتمالات باقی مانده مراجعه کنید و سعی کنید راه هایی که ممکن است کارهای بعدی به سمت آن ها سوق پیدا کند را نشان دهید.

9.اجتناب از کارهایی که خیلی از مردم در حال انجام آن هستند: پرهیز از پرش روی یک نقطه نظر رایج، مگر اینکه نتایج شما قویا آن ها را پشتیبانی کند.

10.چه چیزهایی را در حال حاضر می دانیم یا درک می کنیم که قبل از انجام این کار جدید از ان ها اطلاعی نداشتیم؟

11.شامل شواهد یا خط استدلال پشتیبانی از هر تفسیر.

12.معنی و مقصود نتایج حال حاضر چیست؟ چرا باید اهمیت بدهیم؟

این بخش باید در منابع مربوط به کار مشابه و پیش زمینه ی لازم برای توضیح نتایج غنی باشد. اگرچه بخش تفسیر و مباحثه اغلب خیلی طولانی است. آیا موردی وجود دارد که در یکی از موارد لیست شده در بالا شرکت نداشته باشد؟ اگر وجود دارد ممکن است متریالی باشد که شما مایل به حذف یا حرکت آن هستید. این بخش را با استفاده از سر فصل های فرعی به قسمت های منطقی تقسیم کنید.

نگارش نتیجه گیری در پایان نامه

قوی ترین و مهم ترین بیانیه ای که می توانید از مشاهدات خود به دست آورید چیست؟

اگر 6 ماه بعد خوانندگان خود را در جلسه ای ملاقات کنید دوست دارید چه چیزی را درباره ی مقاله ی شما به یاد داشته باشند؟

به مطرح کردن مسائل بپردازید و نتیجه گیری هایی را که از انجام این تحقیق به آن ها رسیدید را شرح دهید. مشاهدات جدید، برداشت های جدید و بینش هایی را که از انجام این کار به آن ها رسیده اید را خلاصه کنید.

شامل دلایل و مفاهیم وسیع تری از نتایجتان باشد.

کلمه به کلمه ی چکیده، مقدمه یا مباحثه را تکرار نکنید.

همین حالا اقدام کنید و مشاوره تخصصی پروژه خود را از کارشناسان متخصص در یافت کنید

پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد مبحثی 6 واحدی در کارشناسی ارشد می باشد. هدف از انجام پایان نامه در مقطع ارشد آشنایی دانشجویان با پژوهش میباشد. معمولا موضوعات انتخابی برای پایان نامه در این مقطع به گونه ای است که دانشجویان بیشتر پژوهش کنند و با انواع روش های پژوهش آشنا شوند و به همین جهت معمولا دامنه فرضیات، تحلیل ها و تفسیرها متوسط بوده ولی دامنه مربوط به روش تحقیق و نحوه بیان مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار است. پروپزال پایان نامه ارشد نیز همانند پایان نامه این مقطع تنها به بیان ضروریات اختصاص دارد و معمولا موارد مطرح شده بصورت مفصل توضیح داده نمی شود و تنها به بیان ضروریات بصورت کلی اکتفا می شود. ...

پایان نامه دکترا

پایان نامه دکتری بخش اصلی واحدهای اختصاص یافته و زمان اختصاص یافته به این مقطع را شامل می شود. در این مقطع از دانشجویان انتظار می روند بصورت کامل با روش های پژوهش آشنا باشند. معمولا پایان نامه در مقطع دکتری رساله خوانده می شود و موضوعات آن شامل نتایج پژوهش روی موضوعی جدید می باشد. در رساله دکتری معمولا دامنه فرضیات، تحلیل ها و تفسیرها گسترده تر و عالمانه تر است و همچنین نوع تحلیل ها از نوآوری در خور مقطع دکتری برخوردار است. پایان نامه مقطع دکتری معمولا با حضور بیش از سه داور از داخل و خارج دانشگاه برگزار می گردد و ارائه مقاله مستخرجه از پژوهش صورت گرفته شرط لازم برای دفاع است. ...
پایان نامه دکترا