گروه پژوهشی اندیشمند جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۱۲
تلفن : 66492504,66176087
سفارش سریع
کتاب المقامه ۱۳۹۸-۰۷-۲۰

سمینار رشته ادبیات عرب

چکیده :

سمینار ارائه شده در این بخش به منظور کمک به دانشجویان رشته ادبیات عرب در زمینه انجام پایان نامه هایشان می باشد. این سمینار در ارتباط با کتاب Al- Maqama می باشد. دانشجویان در صورت استفاده از این فایل در انجام پایان نامه های خود باید منبع تهیه آن را نیز ذکر نمایند.

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه با موسسه اندیشمند در ارتباط باشید.

چکیده انگلیسی

Al- Maqama

Summery:

Maqama has been considered as a literary genre which is applying rhymed prose very well. It can be said this prose serves rhetorical extravagance as conspicuously as possible. Maqama has been playing an important role in Arabic literature while paying more attention to fanciful verbiage than story telling. The authors exploit it, for those who are fascinated to the literature, to boast of their artistically literary skills.

As a matter of fact, one of the salient works which would be key word in the mind of the Arab is Al-Maqama written by Dr.Sho’qi Zayf (with the help of significant literati from different Arab nations) containing all of traits covered by a perfect Maqama. The author has tried to introduce this literary realm and its great names such as Badi’ Al-Zaman Al-Hamadani ,Al-Hariri and Nasif Al-Yaziji.

In addition, he has done a detailed study of the genre’s themes and its styles of writing. As a result, rendering this book into Persian can be, at least, a little step forward in making known this literary style to the Persians. Also, this attempt could be utilized to pave the way for scholars in Arabic literature.
 

دانلود فایل : کتاب المقامه
دانلود فایل
این مطالب را با دیگران اشتراک بگذارید:
بخشی از متن اصلی

کتاب المقامه

سمینار رشته ادبیات عرب:

اگر بگوييم كه مقامات يازجي، تقليد كاملي از مقامات حريري است زياده‌روي نكرده‌ايم، چراكه از همة جهات با آن تطابق دارد؛ در تصويرگري راوي و قهرمان، در اينكه قهرمان، اديبي سائل است؛ در روشهاي تغيير چهره‌دادن او و در ستيزه‌هايي كه با دختر و خدمتكارش دارد، و قاضي‌اي كه در آن ماجراهاست و به اختلافات آنها رسيدگي‌مي‌كند.
در شكل و ساختار هم با آن مطابقت دارد، زيرا[مقامات او] ميان سجع و شعر مي‌گردد اگرچه مي‌بينيم كه حريري در هر دو نوع آنها برتري دارد. سجع او سبك‌تر و شعرش زيباتر است. گويا مادّة لغوي به صورتي نيرومندتر و زيباتر نسبت به آنچه در اختيار يازجي قرارداشته‌است، در مقابل او تسليم و رام گشته‌است. با وجود اينكه تلاش كرده‌است كه تصويري شبيه به مقامات او [حريري] ارائه دهد.
ما اين قصد را نداريم كه به كار يازجي ايراد واردكنيم و نه اينكه بگوييم [اثراو] تصوير بدي از كار حريري است. شايد زبان ما، تقليد‌كننده‌اي از يك اثر هنري نشناسد كه در تقليد از او چنين مهارتي اينچنين داشته‌باشد و به شكلي كه در دوستمان(يازجي) يافته‌اي، به آنچه او در نظر داشته است برسد. او بخوبي فهميده بود كه چگونه كار خود را مطابق الگوي حريري بسازد و به همة ويژگي‌ها و صفات حريري با موفقيت دست يابد.
حتي قرآن كريم كه حريري به شكلي گسترده از آن برداشت‌كرده‌است، يازجي نيز در اين كار با او همراهي‌كرده‌است، و چه بسا در زياديِ برداشت‌كردن از آن، براو برتري داشته ‌باشد.
ضمن اينكه همانطوركه گفته‌شد نام مقاماتِ خود (مجمع‌البحرين) را از قرآن به امانت گرفته‌است، و قهرمان مقاماتش را چنين قرارداده كه در مكه سپس در مدينه و مسجدالأقصي توبه‌مي‌كند.
چنين به نظرمي‌رسد كه يازجي از هرچيزي كه در وجود اوست رها‌مي‌شود تا مقاماتش را به سليقة حريري و مطابق سنتهايي كه او براي آن قرارداده‌است بوجودآوَرَد. تا زمان او، هيچ انعكاسي در مقامات او براي اين كار نمي‌يابيم، شهرهايي نيز كه او ابداع و ابتكار كرده‌است، داراي اسمهايي هستند كه هيچ اثري در كار او برايشان نمي يابيم. اسم مقامات او بايد «شاميّه» يا «مصريّه» يا «لبنانيّه» باشد ولي اين نام‌ها براي او مفهوم و معنايي ندارد بلكه او به دنبال اين است كه يك تصويرادبي عمومي ارائه دهد، و برخورد مي‌كند با اين موضوع كه حريري و بديع‌الزمان پيش از او، مقاماتش را با نام شهرها نام‌گذاري كرده‌اند، در نتيجه به شيوة آنها عمل‌كرده و از قانون آنها پيروي ‌نموده‌است.
حريري بسياري از مقامه‌هايش را بر پاية نصيحت‌ها و دعاها بنا نهاده‌است و يازجي نيز از او تقليد ‌كرده‌است. بدين صورت كه [مردم را] نصيحت‌مي‌دهد و به اعمال صالح دعوت‌مي‌كند و اينكه دنيا و زيورهاي آن را رهاكرده‌ و منتظر نعمتها و پاداش الهي و آرزومند بهشت و خشنودي او باشند. او در مقامة «معرّيه» از زبان ميمون كه بعنوان يك سخنران در ميان تودة مردم ايستاده‌است، چنين مي‌گويد:
«بدانيد كه خداوند، مرا براي بيم دادن به سوي شما فرستاده‌است و مرا همچون چراغي روشني‌بخش در ميان شما به پاداشته‌است تا روزي هولناك و سخت را به يادتان آورم. پس، از يادِ نوشيدن آن جام [جام مرگ] و از هراسِ آن روزي كه مردم برايش گِرد آيند، غافل نباشيد. از بزرگان قوم و هماورداني كه پيش از شما زيسته‌اند و از اهالي شهرها و رؤساي آنها كه در برابر [ديدگان] شما از دنيا رفته‌اند پندگيريد. به سوي آفريدگار خود توبه كنيد و به خاطر فرصتهايي كه از دستتان رفته‌است پشيمان‌باشيد. زيرا خدا توبة بندگانش را مي‌پذيرد و از بدي‌هايشان درمي‌گذرد. بر نگهداري از احكام الهي و سنتها تكيه كنيد و به سبزه‌هاي زباله‌دان‌ها [زيورهاي دنيوي] توجه نكنيد.
مسلما مراقبت و مواظبت بر نمازها به كسي كه در مخفي‌گاهها از شهوات پيروي‌مي‌كند سودي نمي‌رساند؛ و سختيهاي روزه‌داري براي كسي كه به مردم آزارمي‌رساند فايده‌اي ندارد؛ و تحمل كردن رنجهاي مناسك حج و عمره، كسي كه شراب مي‌نوشد را پاك و مطهر نمي‌كند. و نيكي [تنها] اين نيست كه صورت‌هايتان را به سمت مسجدالحرام بگردانيد بلكه نيكوكاركسي است كه تقوا پيشه كند. والسلام».
در اين قطعه، استفادة زياد و به امانت گرفتن از قرآن كريم توسط يازجي آشكاراست. او فقط تلاش نكرده‌است كه عباراتش را به امانت بگيرد بلكه كوشيده‌است تا كلمات آن را، ماية آرامش و اساس ساختارهايش قراردهد. در همة اين موارد، او [مقاماتش را] به شيوة حريري مي‌نگارد و شبيه به او از امثال و حِكَم، زياد استفاده مي‌كند. بلكه در اين زمينه تلاش‌كرده‌است كه بر او برتري يابد. در نتيجه در كتابش، به شكلي گسترده‌تر از دوست خود، آن موضوعات را پراكنده‌است و آن را عنوان بعضي از مقامه‌هايش همچون مقامة «حِكْميّه» و مقامة «ادبيّه» قرارداده است.
معلوم مي‌شود كه وي از بازيهاي بلاغيِ حريري كه كمي پيشتر بازگوكرديم به شدت خوشش آمده‌است. در نتيجه به روش او اقتداكرده و قالبهاي جملاتش را به مانند او پي‌ريزي كرده است. دو مقامة پانزدهم و بيستم، محل نمايشي است كه يازجي انتخاب‌كرده تا اين بازيهاي سحرآميز را درآن آشكار سازد. در مقامة اولي [يكبار] قصيده‌اي آورده است كه همة [كلماتِ] ابيات آن، بدون نقطه هستند و بار دوم، همة ابياتش نقطه‌دار هستند. به عبارت دقيق‌تر همة حروف ابيات آن، نقطه دار مي‌باشد. تنها اين كافي نيست، زيرا او قصيده سروده‌است كه مصراع اولِ [هربيتِ] آن بدون نقطه و مصراع دومي، داراي نقطه است. مانند:
لا لِعُهُودِ الْوُدِّ راعٍ وَ لا
        في شَجَنٍ ذي فِتْنَةٍ يُشْفِقُ

ترجمه: «نه پيمان‌هاي دوستي را مراعات مي‌كند و نه در غم و اندوهي كه براي آزمايش [مردم] است دلسوزي نشان‌مي‌دهد».
 

عفونت‌‌‌‎های بیمارستانی با منشا پزدوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر
سمینار آماده پزشکی

عفونت‌‌‌‎های بیمارستانی با منشا پزدوموناس آئروژینوزا و اسینتوباکتر

عفونت‌های بیمارستانی از سه جنبه ابتلا، مرگ و میر و زیان‌های اقتصادی حائز اهمیت هستند. این عفونت‌ها به سختی درمان می‎شوند و گاهی منجر به مرگ بیماران می‎گردند. لذا خطر جدی و در...

۱۳۹۸-۰۲-۳۱
محبوب ترین فهرست دانلود
رشته برق و الکترونیک

در این بخش مهمترین و اصلی ترین فایل های موجود در زمینه رشته مهندسی برق و الکترونیک در اختیاران علاقه مندان این رشته قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
مهندسی مکانیک و کامپیوتر

در این بخش کلیه پایان نامه ها، کتاب ها، مقاله ها، سمینارها و جدیدترین مطالب علمی در اختیار محققین و علاقه مندان رشته مهندسی مکانیک و کامپیوتر قرار می گیرد. ... [لینک]

محبوب ترین فهرست دانلود
علوم پزشکی

در این بخش جدیدترین مقالات و پژوهش های ارائه شده در رشته های زیرشاخه علوم پزشکی ارائه شده است. دانشجویان می توانند با استفاده از فایل های ارائه شده در این بخش کارهای مربوط به انجام پایان نامه و یا ... [لینک]

آخرین فهرست مقالات
فرمت نگارش پایان نامه و پروپوزال

در این بخش فرمت های نگارش پایان نامه و نگارش پروپوزال دانشگاه های مختلف کشور ارائه می گردد. دانشجویانی که علاقه به انجام پایان نامه خود دارند میتوانند فرمت پروپوزال و پایان نامه خود را دانلود ... [لینک]

موسسه اندیشمند

با توجه به این منظور که راهنمایی و آموزش از ارکان اصلی رشد و ارتقای هر جامعه می باشد. از این رو موسسه پژوهشی اندیشمند با سالها تجربه در زمینه آموزش، پژوهشی و انتشارات در راستای نیل به این اهداف گام برداشته است. پایه های عمارت دانش اندیشمند بر اساتید و محققین توانمند این شرکت استوار است و کلیه آموزشات در قالب مقاله نویسی، چاپ مقاله، انجام پایان نامه، انجام طرح های پژوهشی، چاپ کتاب و ... به متقاضیان محترم ارائه می گردد. بدیهیست اساتید و محققین محترم از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شما بوده و گام به گام شما را در رسیدن به مقصود خود همراهی می نمایند. همچنین تیم اندیشمند جهت دسترسی پژوهشگران ارجمند به مقالات و مراجع روز دنیا کلیه این منابع را به صورت رایگان در بخش دانلود ها در اختیار نویسندگان و پژوهشگران قرار داده  و اخبار روز آکادمیک نیز هر روز بیشتر...

لیست اخبار

بهترین راه برای معدوم کردن اجساد حیوانات آزمایشگاهی
یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: مناسب ترین راه برای از بین بردن اجساد حیوانات آزمایشگاهی سوزاندن آن ها در کوره های استاندارد است. دانشگاه متولی بهداشت است و کاری بر [...]
میزان اشتغال دانش آموختگان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم عنوان کرد: میانگین درصد اشتغال فارغ التحصیلان در سال جاری بیش از 3 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. [...]
حذف کردن پایان نامه های کاغذی افراطی است
رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: پایان نامه های کاغذی به عنوان میراث مکتوب دانشگاه ها به حساب می آیند و حذف آن ها افراط است. [...]

در باره ما

هدف موسسه اندیشمند افزایش اطلاعات و سطح توانمندی پژوهشگران در عرصه نگارش و چاپ متون علمی خود می باشد. موسسه اندیشمند خدمات بررسی، مشاوره، آموزش، ویرایش و ... متون علمی (مقاله ، کتاب ، طرح پژوهشی و .. ) را به اساتید و پژوشگران ارجمند ارائه می نماید .تیم تخصصی اندیشمند به نویسندگان کمک میکند تا بتوانند در هر زمینه و هر رشته و به هر زبان زنده دنیا حاصل پژوهش خود را در قالب مقاله و کتاب به چاپ برسانند. خانواده تخصصی اندیشمند متشکل از 100 پژوهشگر شاخص در هر رشته تخصصی می باشد که به صورت حضوری و غیر حضوری با این شرکت در حال همکاری هستند . این شرکت از سال 1393 آغاز به کار نموده و تاکنون بیش از 4000 پروژه تحقیقاتی را مدیریت نموده و به سر انجام رسانده است . خدمات ما صرفا مشمول پژوهشگران نبوده و خدمات پژوهش جهت انجام طرح های پژوهشی به شرکت ها و سازمان ها ارائه میگردد، ا بیشتر

مقاله آماده عمران با ترجمه

بررسی رفتار دوام بتن های ژئوپلیمری

در این بخش یک مقاله آماده عمران به همراه ترجمه فارسی ارائه شده است. دانشجویان می توانند از این فایل به عنوان مقاله بیس در انجام پایان نامه های خود استفاده نمایند. مقاله ارائه شد[...]
فرمت انجام پایان نامه دانشگاه آزاد گچساران

آیین نامه انجام پایان نامه دانشگاه آزاد واحد گچساران

انجام پایان نامه دانشگاه آزاد گچساران همانند سایر دانشگاه های کشور دارای دارای فرمت خواص خود می باشد. در این بخش با تلاش تیم پژوهشی موسسه اندیشمند  [...]
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه رشته آموزش زبان انگلیسی

توانش ادبی

انجام پایان نامه خود بسیار زمان بر میباشد. حال آنکه پایان نامه به صورت انگلیسی نیز نگارش شود که خود به سختی آن می افزاید. موسسه اندیشمند با تلاش فراوان [...]
خواستگاری در یک مقاله علمی

خواستگاری در یک مقاله علمی

در یک اتفاق نادر یک محقق چینی با چاپ مقاله در یک ژورنال isi درخواست خواستگاری خود را به همسر آینده اش ارائه کرد. موسسه اندیشمند با تلاش فراوان اقدام به [...]
آیین نامه انجام پایان نامه دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

آیین نامه انجام پایان نامه دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

انجام پایان نامه و تز دکتری نیاز به فرمت خاصی دارد که دانشجویان باید رعایت کنند. در این بخش موسسه اندیشمند اقدام به ارائه فرمت انجام پ [...]
اسماعیلیان ایران

اسماعیلیان ایران

در این بخش فایل کمکی جهت انجام پایان نامه تاریخ با موضوع اسماعیلیان ایران ارائه شده است. این فایل در 36 صفحه قابل دانلود می باشد و دانشجویان می تو [...]